Zawiadomionie VIII zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

6 maja 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 16 maja
2019 r. /czwartek/ na godzinę 1400
w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Adamowie VIII zwyczajną sesję Rady Gminy Adamów z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu obrad VII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 5. Interpelacje i wnioski radnych.
 6. Sprawozdanie realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionów Chłopskich w Adamowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Adamowie wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego,
 • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Adamów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
 • w sprawie włączenia całorocznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Adamowie w skład Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie,
 • w sprawie likwidacji sezonowego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” w Adamowie,
 • w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Pułku 3 Strzelców Konnych w Woli Gułowskiej,
 • w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2019 rok,
 • w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od SPZOZ w Łukowie,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łukowskiemu,
 • w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 • w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej,
 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

8. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

9. Zamknięcie sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Anna Bartosiewicz

Transmisja sesji: https://youtu.be/YeqAVFiv-pE

Sesja Rady Gminy Adamów na żywo:

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki