Programy współpracy

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok 2018

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2018 …PDF...

7 maja 2019

Program współpracy na 2019 rok

Uchwała NR II/12/18 Rady Gminy Adamów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...

14 stycznia 2019

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2017 …PDF...

19 kwietnia 2018

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2018 ROK

http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/WDU_L/2018/38/akt.pdf Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok …PDF...

13 lutego 2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2016

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2016 …PDF...

23 kwietnia 2017

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2017

Uchwała NR XIX/142/16 Rady Gminy Adamów z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok...

26 listopada 2016

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2015

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015. PDF...

5 maja 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2016

Uchwała nr IX/72/15 Rady Gminy Adamów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016. Uchwała...

12 stycznia 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2015

Rada Gminy Adamów Uchwałą Nr II/11/14 przyjęła Program współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015. Link do aktu w dzienniku urzędowym rok...

9 czerwca 2015

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY ZA ROK 2014

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Adamów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014. SPRAWOZDANIE 2014.PDF...

9 czerwca 2015

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 40 25 755 31 13 25 755 31 67
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Numer konta odpady komunalne
89 9202 0003 0000 0215 2000 0290

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 8:00 - 16:00 Wtorek : 8:00 - 16:00 Środa : 8:00 - 16:00 Czwartek : 8:00 - 16:00 Piątek : 8:00 - 16:00

Przydatne linki