Aktualności

Zawiadomienie XV zwyczajna sesja Rady Gminy Adamów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję na dzień 21...

14 listopada 2019

Ogłoszenia o naborze nr 5/2019 i 6/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego...

14 listopada 2019

Święto Niepodległości 2019

101 lat temu Polska odzyskała niepodległość. Nasz kraj uwolniony został po 123 latach zniewolenia, by upamiętnić wydarzenia z 11 listopada 1918 roku w gminie Adamów obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. W...

12 listopada 2019

PASJE – ŁOWIECTWO STRZELECTWO SURVIVAL

Zapraszamy na I edycję Targów Pasje Łowiectwo Strzelectwo Survival., które odbędą się w dniach 7-8 grudnia 2019 r. na terenie Targów Lublin,  przy ul. Dworcowej 11 w Lubinie. Pasje zajmą...

10 listopada 2019

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego

Obwieszczenie Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 24 października 2019 roku o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie. …PDF...

28 października 2019

Projekt: „STUK PUK – OTWÓRZ DRZWI- rozwój usług społecznych na terenie Gminy Adamów poprzez utworzenie Klubu Seniora”

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE …PDF FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU …PDF Oświadczenie o statusie osoby wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym ze wskazaniem formy wykluczenia …PDF Oświadczenie o spełnianiu kryteriów...

24 października 2019

Termomodernizacja budynków nr 1, 2, 3a i 3b oraz wykonanie OZE dla potrzeb podgrzewania c.w.u. na Osiedlu Tęcza w Adamowie

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”.  Wartość projektu: 2 448 661,58...

23 października 2019

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Zarządzenie Nr 82/19 Wójta Gminy Adamów z dnia 10 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. Na podstawie art. 30 ust. 1 i...

15 października 2019

Urząd Gminy Adamów

Adres ul. gen. Franciszka Kleeberga 5 21-412 Adamów
Telefon 25 755 31 67 25 755 31 13 25 755 31 40
E-mail adamow@adamow.pl
Fax 25 755 31 67
Wpłaty Numer konta
83 9202 0003 0000 0215 2000 0010

Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30

Przydatne linki